Pole tekstowe
Obszar tekstowy
send
send
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
  1. pl

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

 

The author whose moral rights have been threatened by actions of others, may request such action. might also require that the person who committed the violation, perform all the actions needed to remove its effects, in particular, to make a public statement about the content and form.f the infringement was willful, the court may grant developers certain amount of money as compensation for the injury, or - on request of the author - to commit the offender to pay a certain amount of money indicated by the author for a social purpose .

 

Wszystkie prawa zastrzeżone

 
All rights reserved

 

Wszystkie prawa zastrzeżone

 
All rights reserved

 

  1. pl

Wszystkie prawa zastrzeżone

 
All rights reserved

 

Wszystkie prawa zastrzeżone

 
All rights reserved

 

https://galeriavinci.pl/index.php?pl_wyniki-wyszukiwania,17&sPhrase=ho%C5%82ownia

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.